Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Şu an için Arapça ağırlıklı olan kütüphanemizde, İslâm ilahiyatı başta olmak üzere hâlen altı dilde (Arapça, Türkçe, Farsca, Almanca, İngilizce ve Fransızca) 23 binin üzerinde temel eser bulunmaktadır. Enstitü’nün en önemli hedeflerinden birisi, hâlen 23 bin olan bilimsel eser sayısını, makul bir süre içinde 100 bine çıkararak insanımıza ve bilim dünyasına bilimsel ve özel bir kütüphane kazandırmaktır. İslâm’la ilgili Batı’da yapılan bütün bilimsel ve ciddi çalışmaları burada toplayarak, gerek Ortadoğu’dan ve Türkiye’den gelecek bilim adamlarının gerekse Batı’da bulunan bilim adamlarının ihtiyaçlarına karşılık verme arzusundayız. Şu anki hâliyle bile kütüphanemiz, Avrupa’da İslâm ilahiyatı alanında gerek altyapısı ve gerekse de bünyesinde barındırdığı kitap sayısı açısından Avrupa’nın bilimsel sivil bir organizasyon tarafından kurulmuş en zengin İslam kütüphanesidir. Kitap sayımız gün be gün yeni alımlarla artmaya devam etmektedir.

İslâm ilahiyatının temel alanlarına ilişkin Arapça ve Türkçe zengin bir envantere sahip olan kütüphanemiz, İslâm ilahiyatıyla dolaylı olarak ilintili olan dallara ait eserleri de bünyesinde barındırmaktadır. Din eğitimi, din sosyolojisi, din felsefesi, din psikolojisi, biyoetik, Arap ve Türk edebiyatı, edebiyat klasikleri, Avrupa ve İslâm, politika, sosyoloji, felsefe ve çeşitli ansiklopediler bu sınıftan sayılabilir.

Gayemiz bu alanlarda da zengin bir içeriğe ulaşmaktır. Aynı zamanda kütüphanemizin bünyesinde, 20 kadar araştırmacının bağımsız çalışabileceği modern altyapı imkânları mevcuttur.

Kütüphanemizin kitapları, temel İslâm bilimlerinin tüm alanlarını kapsamaktadır. Bu alanları genel olarak şöyle sıralayabiliriz:

  •   Tefsir ve usulü
  •   Hadis ve usulü
  •   Fıkıh ve usulü
  •   Kelam
  •   Sîret
  •   İslâm Tarihi
  •   Felsefe
  •   Tasavvuf
  •   Ahlâk
German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2019 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.