Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Ana hatlarıyla yapılmış olanlar

2004
- “Avrupa Müslümanları Kültürevi” derneğinin kuruluşu


2007
- Gutenbergstr. 11-15, Mannheim’da bulunan dernek arazisinin satın alınması

 

2009
- Binanın ve bahçenin geniş çaplı restorasyon ve yapım çalışmalarının başlatılması
- Hat, Ebru ve Tezhip kurslarının başlaması


2010
- Klasik Türk mûsikîsi kurslarının başlaması (Ney, Kanun, Ud, Keman, Kudüm, Bendir)
- İslâm Sanat Eserleri Koleksiyonunun ilk eserlerinin temini


2011 
- Restorasyon çalışmalarının tamamlanması
- İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS & İZ) açılışı
- “Dinde ve Kültürde Maneviyât” başlığıyla, uluslararası bilimsel sempozyumun başarıyla gerçekleştirilmesi
- Üstat Mustafa Doğan Dikmen hocanın idaresinde Tasavvuf Musıkisi Korosu’nun çalışmalarına başlaması
- 23 bini aşkın kitap mevcuduyla Avrupa’nın en kapsamlı İslam Kütüphanesinin açılışı.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.