Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Üyelik ve Finansman

KUDEM; başta Almanya olmak üzere, Avrupa’nın hemen hemen her ülkesindeki göçmen geçmişe sahip; bilim, sanat ve kültüre gönül vermiş vatandaşlar tarafından kurulmuş ve yaşatılmakta olan sivil bir dernektir. Başta Almanya olmak üzere, Avrupa’nın her ülkesinde bulunan üyeler, KUDEM’in bütün sanat, kültür ve bilim içerikli aktivitelerine gönüllü olarak katkıda bulunmaktadırlar. Din ve inanç farkı gözetmeksizin herkes üyelik şartlarını yerine getirmeleri durumunda derneğimize üye olabilir. Üyelerin, KUDEM’in belirlediği hedef ve ilkeleri benimsemeleri, bu hedeflere ulaşmada derneğimizin ilgili aktivitelerine (aktif/pasif) katılımları gereklidir. Bununla birlikte KUDEM’in faaliyetlerinde aktif veya pasif görev almak için, derneğimize üyelik şartı aranmamaktadır. Üye olmayanlar da derneğimizin çalışmalarına katılarak bizlere destek verebilirler.

Finansmanımız tamamen üye aidatları ve bağışlardan sağlanmaktadır. Avrupa’da yaşayan insanımız tarafından yurt içi ve yurt dişi hiçbir kurum ve kuruluş ile herhangi bir bağı olmaksızın tamamen bağımsız olarak kurulan bu Dernek, kendi özgün proje ve çalışmalarının yanı sıra, diğer ilgili ulusal ve uluslararası, resmî ve sivil kurum ve kuruluşlarla (ilgili bakanlıklar, üniversite, enstitü, vakıf, dernek vd.) - bağımsızlık ilkesine gölge düşürmeden - ortak projeler üzerinde kooperatif çalışma hedefindedir. KUDEM tüm bu hizmetleri ortaya koyarken herhangi bir siyasi bağımlılık gütmemektedir.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.