Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Kurumlarımız

Kurumlarımız; kütüphane, seminer odaları, dil laboratuarı ve konferans salonumuz ilmî çalışmalar için gerekli olan bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde, teknolojik imkanlar kullanılarak modern bir düzeyde dizayn edilmiştir.

Kütüphanemiz bilimsel araştırmalar için kütüphane veri tabanı programına erişimi sağlayacak yirminin üzerinde çalışma masasına sahiptir. Multimediyal ve en modern teçhizatlarla donatılmış olan konferans salonu 200 kişilik kapasitesiyle ulusal ve uluslararası sempozyum, oturum ve diğer etkinlikler için ideal bir ortam sunmaktadır.
Bunlara ilave olarak enstitümüz, her türlü eğitim ve öğretim (ve dil kursları) faaliyeti için ihtiyaç duyulan araç ve gereçlere sahip seminer odalarını hizmete sunmaktadır.
Enstitü binası 2007 yılından bu yana büyük çapta onarım ve restore çalışmalarına tabi tutulmuştur. Tesislerimizin planlama (tasarlanma) ve düzenlenmesinde rahat ve verimli çalışma atmosferinin oluşturulmasına büyük önem atfedilmiştir.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.