Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Hedefler

Bilimsel bağımsızlık ilkesine göre kurulan Enstitü, geniş çaplı bir yapılanma içerisindedir. Enstitünün temel hedeflerinden birisi, Türkçenin yanı sıra, diğer Batı dillerine (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ve Arapçaya hâkim, bu dillerle her türlü akademik çalışmayı yapabilecek, derinliği olan, standartların üzerinde bilim adamı yetiştirmektir. Almanya’da İslâm ilahiyatı alanında öğrenim gören talebelere yönelik, gerek Enstitümüzde gerekse Mısır-Kahire’de organize ettiğimiz yoğun dil kurslarını, uluslararası programlarımıza iştirak eden Fransız ve İngiliz profesörler üzerinden Sorbon ve Oxford Üniversitelerinin ilgili bölümleriyle anlaşarak, bu ülkelerde de yetenekli genç akademisyenlerimize yoğun dil kursu ve bilimsel araştırma yapma imkânlarını sunma gayreti içerisinde olacağız.

Enstitü’nün önem verdiği hedeflerden bir diğeri ise Türkiye’den Avrupa’ya lisans, özellikle de lisansüstü çalışmalar için gelmek isteyen yetenekli genç akademisyenlere rehberlik ederek onların Avrupa’nın saygın üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmalarına vesile olmaktır. Bunların yanı sıra, ilkini başarıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yaparak mutat bir hâle getirmek, başta Türkiye olmak üzere, diğer İslâm ülkelerindeki saygın bilim adamlarını Avrupa’daki saygın meslektaşlarıyla buluşturarak, onların tanışmalarına ve bilgi alış-verişlerine zemin hazırlamak amaçlarımız arasındadır. Bu tür uluslararası toplantıları, Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde yapmanın yanı sıra, Türkiye’de de ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yapma niyetindeyiz. Zira uluslararası sempozyumumuza Türkiye’den ve Ortadoğu’dan katılan sayın rektör, rektör yardımcısı ve dekanların ortak program ve proje yapma hususundaki tekliflerini, bu meyanda değerlendirmekteyiz.

Enstitümüzün bünyesinde hizmet veren zengin bir envantere sahip kütüphanemiz mevcuttur. bu amaca uygun olarak birçok dilde yazılmış bilimsel eseri içeren özel bir kütüphaneye sahiptir. Şu an itibariyle kütüphanemizde Arapça, Almanca, İngilizce, Türkçe ve Fransızca dillerinde yazılmış temel İslâmî bilimlerle ilgili 23 bini aşkın eser mevcuttur. Kütüphanenin kitap sayısı yeni alımlarla gün be gün sürekli olarak artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra, Enstitü bünyesinde birçok seminer odası, dil laboratuarı ve uluslararası bilimsel toplantılar için modern teknikle donatılmış 200 kişilik bir konferans salonu da bulunmaktadır.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.