Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Arka Plan

Enstitünün bilimsel çalışmaları, daha ziyade İslâm ilahiyatı, şarkiyat, sosyal bilimler ve kültürlerarası diyalog alanlarında yoğunlaşmıştır. Enstitünün hedeflerinden birisi de, İslâm’ın klasik/temel ve ihtiyaç duyulan eserlerini, uzman bir ekip eşliğinde Batı dillerine, öncelikle Almanca ve İngilizceye kazandırarak, özelde kendi insanımızın ve burada yeni kurulmakta olan İslâm İlahiyat Fakültesi talebelerinin doğru ve sağlıklı bilgiye, güvenilir kaynaklardan ulaşmasını temin etmek, bu dine ait klasik/temel kaynaklara, içinde yaşadığımız toplumun erişimini kolaylaştırarak dinimize ait kültür ve ilim mirasını Batı toplumuna ve ilim dünyasına tanıtmaktır. Maalesef İslâm’ın önemli kaynakları, Batı dillerine hâlâ çevrilmemiş veya anlaşılabilmesi için üzerinde etraflıca araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmaları yapacak Müslüman bilim adamlarına ve bunları yetiştirecek kurumlara Avrupa’da bugün dünden, yarın ise bugünden daha çok ihtiyaç olacağı aşikârdır. İşte “İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü” (İFİS & İZ), yaşadığımız toplumda boşluğu yoğun bir şekilde hissedilen bu ihtiyacın bir ürünüdür.

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.