Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

İFİS&İZ

“İslâmî Araştırmalar ve Kültürler Arası İşbirliği Enstitü”sü (İFİS & İZ), bilime gönül veren duyarlı vatandaşlar tarafından, İslâmî bilimlerin Avrupa ekseninde gelişmesi ve geliştirilmesi, özelde Avrupa’da yaşayan insanımıza, genelde ise tüm insanlığa İslâm’ı, bilimsel faaliyetler vesilesiyle tanıtma, medeniyetlerarası çatışmanın körüklendiği şu dönemde kültürlerarası diyalog ve işbirliğine destek verme amacına matuf olarak Mannheim’da 2011 yılında kamu yararı için kurulmuş tamamen bağımsız sivil bir kuruluştur. Enstitünün açılışı, 2011 yılının Haziran ayında (02-05 Haziran 2011), Enstitünün düzenlediği “Din ve Kültürde Maneviyât” konulu 1. Uluslararası sempozyuma eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.