Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Projeler

Enstitü’nün çalışmalarından (sempozyum, konferans gibi) hâsıl olan metinler, KUDEM Yayınevi tarafından yayımlanacaktır.

KUDEM Yayınevimiz, İslâmî ilimlerin temel kaynaklarını, başta Almanca olmak üzere Batı dillerine kazandırmayı öncelikli hedefleri arasında görmektedir. Batı dillerinde yapılacak yayınlarda, Avrupa’da yaşayan insanlarımızın ihtiyaçları öncelikli olarak ele alınacaktır. Ayrıca İslâm ilahiyatıyla ilintili soru ve sorunlarla bunların diğer disiplinlerdeki bağlantı ve karşılıklarını irdeleyen çalışmalar da yayımlamak istediğimiz eserler arasındadır.

Bunların yanı sıra, kayda değer yüksek lisans, doktora tezleri ve doktora sonrası yazılan ve doçentlik tezi olarak sunulan bilimsel eserleri, diğer ilmî araştırma ve değerlendirme yazılarını, makale ve kitapları yayımlamak, gayelerimizin başında gelmektedir. Yayınlarımızın konu itibariyle kapsamı, bilimsel yazılar ve eserlerle sınırlı kalmayıp çocuk kitaplarından romanlara, biyografi, cep kitapları, başvuru kitapları, meslekî kitaplar ve sözlüklerden derlemelere kadar her çeşit eseri, çeşitli dillerde kitap dünyasına kazandırmayı amaçlamaktayız.

Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.