Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

Projeler

- Ulusal ve uluslararası konser ve sergiler

  • klasik Türk tasavvuf mûsikîsi konserleri
  • sanat eserleri sergisi

- İFİS & İZ çalışmalarının desteklenmesi

  • Yurt içinden ve dışından bilimsel araştırma için gelen değerli bilim adamlarının modern ortamda misafir edileceği misafirhanelerin teşekkülü
  • İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü'nün ( İFİS & İZ) gelecek faaliyetlerinin teşvikine devam etmek, Avrupa ve Ortadoğu'daki tanınmış üniversitelerle işbirliği içerisinde temsilcilikler açmak ve İFİS & İZ bünyesinde yetişen talebeleri, bu ülkelere dil ve eğitim amaçlı göndererek yetişmelerine vesile olmak
  • Kütüphanemizin mevcudunu 100 bine ulaştırmak
  • sempozyum, oturum ve workshopların (bilimsel ve akademik çalışmaların) düzenlenmesi
  • Batı dillerinde ağırlıklı olmak üzere bilimsel hakemli dergi çıkarmak

- KUDEM yayınevi ile yayımlara başlamak

- İslâm Anaokulunu ve Özel İslâm İlâhiyat Fakültesini kurmak ve bu birikimleri uzun vadede Almanya'da kurulacak olan Özel Üniversiteye dönüştürmek

- Kurs programlarımızı Avrupa'da yaşayan insanımızın ihtiyaçlarını gözeterek genişletmek

- Avrupa'da bulunan insanımızın ihtiyaçlarını önceleyen yeni bilimsel kurum ve kuruluşların oluşumunu sağlamak

  •  
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.