Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

KUDEM, Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını Tebrik Eder, İslâm âlemi Başta Olmak Üzere Bütün İnsanlığa Hayır Getirmesini Temenni Eder

İnsanın iç âlemine ve mâneviyatına yönelip oruç ibadetiyle terakki ettiği zaman dilimi olan mübarek Ramazan ayının son bulmasıyla beraber İslam âlemi, gönül yapma ve gönül alma günleri olarak kutlanan Ramazan Bayramına bu yıl 25.06.2017 tarihi itibarıyla erişmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle KUDEM, tüm Müslümanlara iyilik ve güzellikler diler, aile fertleri, dost, komşu ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni eder.

İnsanın iç âlemine ve mâneviyatına yönelip oruç ibadetiyle terakki ettiği zaman dilimi olan mübarek Ramazan ayının son bulmasıyla beraber İslam âlemi, gönül yapma ve gönül alma günleri olarak kutlanan Ramazan Bayramına bu yıl 25.06.2017 tarihi itibarıyla erişmiş bulunmaktadır.

Bu vesileyle KUDEM, tüm Müslümanlara iyilik ve güzellikler diler, aile fertleri, dost, komşu ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini temenni eder. Yüce Mevlâ’dan (c.c.) hidayet rehberi olarak gelen ilahî mesaja gönülden teslim olan Müslümanlar, Mübarek Ramazan ayı boyunca şükür, kanaatkârlık, tevekkül ve diğergamlık gibi ulvî değerleri yeniden hatırlama, kardeşlik bağının anlamını idrak etme ve bunu hücrelere değin hissederek yaşayarak kendilerine kendilerinden daha yakın olan Hâlık-ı Zü’l-Celâl ile olan rabıta ve bağlarını kuvvetlendirme imkânı bulmuşlardır. Rahmet ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Ramazan ayı, bireylere, sosyal hayata yönelik olan kazanımlarının yanı sıra, kendi iç âlemlerine yolculuk ederek muhasebe ve tezkiye imkânı sağlamış, kişinin nefsine hâkim olmasını öğretmiştir.

Bu bağlamda Hâtemu’l-Enbiyâ Efendimiz’den (s.a.v.) nakledilen rivayette, hakkıyla oruç tutan kimsenin geçmiş hata ve günahlarının bağışlanacağı bildirilmiştir: “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, İmân 28). Dualarımız, edinilen bu güzelliklerin, sadece mübarek Ramazan ayı ile sınırlı kalmayıp tüm hayatımızı kuşatır özellikte olması yönündedir. Nitekim Habîb-i Kibriyâ Efendimiz (s.a.v.), amellerin sürekliliği hususunda şöyle buyurmuşlardır: “Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı yapılanıdır.” (Buhârî, İmân, 32; Müslim, Misâfirîn, 221).

Bu duygu ve düşüncelerle KUDEM, bütün Müslümanların ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik eder, bu vesileyle barış, selamet ve sevginin tüm âlemi kaplamasını Yüce Mevlâ’dan niyaz eder.

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.