Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

KUDEM, İFİS&İZ'in İşbirliği ile, “Avrupa Bağlamında Klâsik İslâmî İlimlerin (Medrese) Akademik Perspektiften Tedrisi” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi

KUDEM, İFİS&İZ'in İşbirliği ile tarafından 03.06.2016 tarihinde düzenlenen “Avrupa Bağlamında Klâsik İslâmî İlimlerin (Medrese) Akademik Perspektiften Tedrisi” Çalıştayı alanında uzman bilim adamlarının katılımları ile başarıyla gerçekleşmiştir.

İFİS&İZ, azim ve kararlılık ile sürdürdüğü ilmî çalışmalarına bir yenisini ekleyerek yüz yılların birikimine hâiz olan İslâm ilimlerinin tedrisi geleneğinin içeriği ve aktarımı konusuna ilişkin gerek Doğu gerekse Batı ve içerisinde bulunduğumuz anın şartları bağlamında akademik perspektiften meseleyi ele alan geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlemiştir.

Bir senedir süregelen istişârî toplantılar ve görüşmelerin devamı niteliğinde bir günlük yoğunlaştırılmış program ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunan alanında yetkin katılımcılar, İslâmî ilimlerin akademik perspektiften tedrisinde en verimli yöntemin nasıl olabileceği hususunu görüşerek istişarelerde bulunmuşlardır. Bu bağlamda Türkiye’de İslâmî ilimlerin tedrisi konusunda ciddî bir birikim ve tecrübeye sahip olan sayın Prof. Dr. Recep Şentürk hocaefendi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Murteza Bedir, İSAR ( İstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfı), İSM ( İlimler ve Sanatlar Merkezi) ve EDEP’de (Eğitime Destek Programları Merkezi) beraber yürüttükleri eğitim programlarını tanıtarak uzun yıllardır bu kurumlarda elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Diğer taraftan Almanya şartlarında klâsik eğitimin imkânına ilişkin başta muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar hocaefendi olmak üzere sayın Prof. Dr. Bülent Uçar, sayın Prof. Dr. Abdurrahim Kozalı, sayın Prof. Dr. Merdan Güneş ve yıllardır Almanya’da medrese eğitimi veren sayın Hüseyin Uçan hocamız kıymetli malumatlar vererek, söz konusu tedrisin Avrupa konteksinde akademik perspektiften nasıl ele alınabileceği hususuna açıklık getirdiler. Bütün bu katılımcıların yanı sıra Avrupa konteksinde akademik perspektiften klâsik usûlde medrese eğitimini deruhte edecek, Avrupa’da doğup büyümüş, Türkiye’de hem modern ilâhiyat hem de yedi yıllık klâsik medrese eğitiminden başarıyla geçerek mucaz olmuş ve de bu klâsik medrese eğitimini yıllardır ilâhiyat talebelerine okutan ve Almanya’da da okutacak olan genç bilim adamları sayın Emin Yıldırım ve Murat Kayalık’da oturumlarda hazır bulunarak, bu hususta bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştılar. 

Yapılan bu çalıştay, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Avrupa konteksinde akademik perspektiften klâsik medrese usûlü eğitim için bir ön hazırlık teşkil etmektedir. Söz konusu eğitimin, ilk etapta 4 yıllık bir program şeklinde tasarlanarak haftanın üç günü (Cuma, Cumartesi ve Pazar) olmak üzere 4’er saatten haftalık on iki saat olarak verilmesi planlanmaktadır. Bir seneyi aşkın gerek Türkiye’de gerekse de Almanya’da konunun uzmanları bilim adamlarıyla yapmış olduğumuz istişare ve çalıştaylarımızı en güzeli yakalamak adına belli periyotlarla düzenli bir şekilde organize etme niyetindeyiz.

Ekim ayında, Avrupa’nın en büyük bilimsel sivil kütüphanesinin de içerisinde bulunduğu ve fizikî şartların modern eğitim araçlarıyla donatılmış binamızda başlamayı düşündüğümüz Avrupa konteksinde akademik perspektiften klâsik medrese eğitimi programımızın içeriğini ve şartlarını inşallah yakın bir zamanda sizlerle paylaşacağız. Şüphesiz ki Rahman’ın yardımıyla çalışma bizden, tevfik yüce Rabbimizdendir. 

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2019 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.