Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

IFIS&IZ, mübarek üç ayların başlangıcı vesilesiyle tüm Müslümanların Regâib kandilini (ve mübarek üç aylarını) tebrik eder

08 Mart 2019 Cuma günü hicrî takvime göre Recep ayının ilk gününü idrak etmekle birlikte rahmet ve merhametle bezenmiş zaman dilimi olan Mübarek üç aylara (Recep, Şaban ve Ramazan) girmekteyiz.

Mübarek üç ayların başlarında, 07 Mart Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan geceye tekabül eden Regâib Kandili bulunmaktadır. Regâib kandili, mübarek üç aylar içinde bulunan özel ve kıymetli gecelerin ilkini oluşturmaktadır. Recep ayı ile Regâib kandili, mübarek ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi olması hasebiyle Fahri-i Kâinât Efendimiz (s.a.v.) bu süre zarfında şu duayı okumakta ayrı bir özen ve titizlik gösterirdi: “Allahım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned 1/259). Resûlü Kibriya Efendimiz (s.a.v.) bu duayı sıklıkla okumayı tavsiye ederek bu ayların anlam ve işlevine dikkat çekmiştir. Bu aylar, âlemlerin Rabbi olan Hz. Allah’ın (c.c.) ve O’nun kutlu elçisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’in getirdiklerine gönül veren Müslümanları hem bedenen hem de manen/ruhen Ramazan ayına hazırlamakta, Cenab-ı Hakk’a kulluk ve ibadette ve Onu zikretmede daha fazla zaman ayırmak suretiyle kendilerini Hz. Allah’a (c.c.) vermelerini ve bunun neticesinde bizleri yoktan var edip varlığından haberdar eden Hz. Yezdân’a yakınlaşmalarını mümkün kılmaktadır. Zira bu aylar, yapılan ibadetler için kat be kat mükâfatların verildiği, duaların kabul edildiği ve günahların bağışlandığı aylardır. Bu zaman dilimi İslam geleneğinde aynı zamanda merhametin, yardımlaşmanın ve hoşgörünün en üst seviyede yaşandığı iklim olarak algılanmış ve ayrı bir değer atfedilmiştir. Bu sebeple biz de bu imkân ve fırsatı kaçırmamalı, bu kıymetli vakitleri en güzel şekilde değerlendirmeli, kullarına karşı çok bağışlayıcı olan Cenab-ı Hakk’a tövbe ve pişmanlıkla yönelerek hayırda yarışmalıyız.

Bu anlamda bütün Müslümanların mübarek üç aylarını tebrik eder, Regâib kandilini huzur ve neşe içinde geçirmelerini niyaz ederiz. Bu zaman diliminin insanlık için huzur, birlik, güven ve uyum içinde yaşamayı sağlamasına, insanları iyilik ve güzelliğe ve birbirine karşı merhametli olmaya sevk etmesine, bununla birlikte her türlü şiddet ve baskının ortadan kalkmasına vesile olmasını niyaz ederiz. Bizi böyle kıymetli ve değerli zamana kavuşturma şerefine eriştiren Hazret-i Allah’a (c.c.) şükrediyor, bu kıymetli ve değerli vakitleri gelecek yıl bizlere tekrar yaşatarak tattırması için O’na dua ve niyaz ediyoruz.

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2019 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.