Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

KUDEM, Bütün Müslümanların Kurban Bayramını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Diler

KUDEM, idrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramı vesilesi ile bütün müslümanlara iyilik ve güzellikler diler, efrad-ı aileleri, dost, komşu ve sevdikleriyle beraber huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini niyaz eder.

Dörtgün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, Cenâb-ı Hakk’ın biz mü’minlere ihsan buyurduğu ve İslam âleminde kutlanan iki büyük bayramdan biri olup, Hac mevsiminin de zirvesini teşkiletmektedir. Temeli itibariyle Kurban Bayramı, Hz. İbrahim (a.s.)’ın, oğlu Hz. İsmail (a.s.)’ı Allah için kurban etmek üzere ilahî bir teslimiyet sınavına tabi tutulmasına dayanmaktadır. Hz. İbrahim (a.s.), tam Hz. İsmail (a.s.)’ı kurban edecekken, Allah (c.c.) bu sadakat ve tevekkülün karşılığı olarak gökten bir koç indirmiş ve Hz. İbrahim’e onu kesmesini emretmiştir. Bunun üzerine Hz. İbrahim (a.s.) şükür ederek, koçu orada kurban etmiştir. Kur’ân-ı Kerim, bu olaya değinmiş (Saffât Suresi: 37/101-111) ve kurban etmedeki asıl hikmet ve gayenin, Cenab-ı Allah’ın rızasını elde etmek olduğunu beyan etmiştir: “O hayvanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır.[…]” (Hacc Suresi: 22/37).

Hz. İbrahim (a.s.)’ın Hz. İsmail (a.s.)’ı kurban etme teşebbüsü, dünyalık heves ve zevkleri gönülden çıkarmayı vurguladığından müslümanlar için sembolik manada çok büyük öneme haizdir.Tasavvufî anlayışa göre Hâlık-ı Zülcelal (c.c.) ile aramızda bulunan mesafeleri azaltmak ve O’nun rızası ve yakınlığını elde etmek için, arada bulunan her türlü engel aşılıp kurban edilmesi gerekmektedir.

Temelinde yatan hikmet ve gayenin idrâki içerisinde kurban kesmek, akil vebaliğ olup dinen zengin sayılan her müslüman için vaciptir. Bayram günleri ise tarih boyunca hep birlik ve beraberliği takviye etmenin, paylaşmayı, bölüşmeyi, dayanışmayı ve muhtaç kimselere el uzatmayı daha yoğunlaştırmanın adı olmuştur.

Şu mübarek bayram günlerinin insanî ve ahlakî değerleri içselleştirmemize vesile olmasını diler, insanlığa sorumluluk şuuru, barış ve huzur getirmesini niyaz ederiz. Bu duygu vedüşüncelerle tüm İslam alemine hayırlı ve mutlu bayramlar diliyor, Hac vazifesini ifa eden tüm hacılarımızı da can-ı gönülden tebrik ediyoruz.

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.