Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

[Translate to Türkçe:] KUDEM veranstaltete zum vierten Mal ein faszinierendes Sufi-Musik-Konzert

KUDEM’de Dördüncüsü Gerçekleşen Türk Tasavvuf Mûsıkîsi Konseri Yine Mest Etti

14 Mayıs 2017 tarihinde yine çok müstesna bir organizasyona imza atan Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM), gönle ve ruha hitab eden birbirinden güzel nağmelerin seslendirildiği muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Ünlü sanatçı Mustafa Doğan Dikmen’in sahne aldığı konserde salonu dolduran misafirler, sunulan mûsıkî ziyafeti ile kelimenin tam anlamıyla mest oldular. Türk Mûsıkîsinin önde gelen üstadlarından biri olarak kabul edilen sanatkâr Mustafa Doğan Dikmen, kendisine eşlik eden KUDEM Tasavvuf Mûsıkîsi Korosu ile birlikte dinleyenlerine en güzel ilahi ve kasideleri takdim ettiler.

KUDEM’e gönül veren gençlerden oluşan KUDEM korosu, yılbaşından bu yana sürdürmüş olduğu yoğun çalışmalarla Tasavvuf Müziğimizin çeşitli icrâ (söyleyiş) tavırlarını ve inceliklerini meşkler dahilinde ta‛lîm etmiş, konservatuvarlarda olması gereken atölye sistemi çalışma modeline uygun bir usûl takip etmek suretiyle bu konser için hazırlık yapmış idi. Koronun şefliğini ise İTÜ Türk Mûsıkîsi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı ve Program Yapımcısı olan Üstad Mustafa Doğan Dikmen beyefendi yürütmüştür.

Almanya genelinden birçok mûsıkî severi Mannheim’a cezbeden konser, yoğun ilgiye mazhar oldu. Katılımcılar arasında başta KUDEM’in kurucusu muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi olmak üzere, siyaset, iş, bilim ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış şahsiyetler de yer aldılar.

Nitekim KUDEM de insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı hedeflemekte ve yaptığı çalışmalarla yüksek ahlak değerlerini teşvik ederek toplumsal barış ve birlikteliğin tesis edilmesine katkı sağlamak istemektedir. İlmî faaliyetlerini ise bünyesindeki İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ) aracılığı ile gerçekleşmektedir. Tüm bu çalışmalar, KUDEM ve İFİS&İZ projelerinin baş mimarı, aynı zamanda Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Enstitüsü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi'nin gözetiminde yürütülmektedir.

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.