Social Media
Hakkımızda

Kurumlarımız hakkında kısaca 

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM) 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mûtena bir semtinde, yaklaşık 5 dönümlük bir arsa satın alınarak, üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilmek suretiyle dernek statüsünde kurulmuştur. “İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydalı olandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM, özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmayı gaye edinmiştir. İçinde yaşadığımız zaman ve mekânın, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumunun kendisine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

Devamını oku...

KUDEM’in desteklediği İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi İçin Özel Gün: Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü Eğitim Başladı

Geçtiğimiz Cuma günü (14 Ekim 2016 tarihinde), İFİS&İZ bünyesinde akademik perspektiften Klasik İslâmî İlimler ve Medrese Eğitimi vermek amacıyla kurulan İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Almanya’da bir benzeri olmayan proje, muhterem Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin öncülüğünde, Medrese eğitimi almış, Batı’yı tanıyan profesörlerin çoğunlukta olduğu akademisyenlerden ve ilim adamlarından oluşan bir komisyon tarafından yurtiçi ve yurtdışında yapılan yıllar süren çalışmalar, sayısız istişârî toplantılar ve görüşmeler sonrasında hazırlanmıştır. İlk etapta dört yıl sürecek olan eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, icâzet hakkına sahip olabilmek için bu eğitimin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan iki yıllık ilâve bir eğitim ve ihtisas proğramına başvurabileceklerdir. Toplam altı yıl sürecek olan bu dersler, Avrupa’da doğup büyüdükten sonra Türkiye’ye giderek Üniversite’de İlâhiyat eğitiminin yanı sıra yedi yıl boyunca medrese tahsili de görerek icâzetlerini elde etmiş olan sayın Emin Yıldırım ve sayın Murat Kayalık tarafından verilecektir.

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi’nin açılışı münasebetiyle Akademi’nin ilk dersini yaparak, akademiye kayıtlarını yaptırmış olan yaklaşık 90 talebeye hitap eden Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi ilmin fazileti, gayesi, afetleri ve ilim tâliplerinin dikkat etmeleri gereken hususlar başta olmak üzere pek çok konuya değinmişlerdir. Konuşmasında ayrıca akademik perspektiften klasik medrese usûlüne göre Arapça öğrenmenin önemine de değinen Prof. Dr. Çınar Hocaefendi, bunun klasik metin ve eserlere nüfûz edebilmenin vazgeçilmez bir ön şartı olmakla birlikte islâmî ilimler alanında bilimsel çalışma yapmanın da temelini oluşturduğunu vurguladı.

Hâlen 35.000 cilt eseri ile (yakın zamanda 50.000 cilt eserin üzerine çıkacak olan) Avrupa’nın en büyük bilimsel İslâm Kütüphanesi’ni de bünyesinde barındıran İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi, ilim tâlipleri için Almanya’da benzeri olmayan bir imkân ve büyük bir fırsat sunmaktadır.

German
Turkish
Kütüphane

KUDEM, İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü’nün (İFİS&İZ) ilmî çalışmalarını desteklemek amacıyla başta İslâm ilahiyatı olmak üzere, şarkiyat ve sosyal bilimler alanlarında uzman bir ekip tarafından seçilerek, ilgili ülkelere yapılan pek çok seyahat ve organizasyon sonrası bir araya getirilmiş, seçkin kitapları muhtevi bilimsel bir kütüphane kurmuştur.

Copyright © 2020 KUDEM e.V. Alle Rechte vorbehalten.